Zondag 2 september 2018

13.00 uur Aantreden van Drumfanfare Babberich, kader en vendeliers bij café Huis Den Dijk.

13.10 uur Afmars naar kasteel Halsaf voor inspectie door de President. Bij kasteel Halsaf zal worden geoefend voor het
brengen van de eerbewijzen in de kerk tijdens de
schuttersmis op maandagmorgen. Tevens wordt de erewijn aangeboden.

14.00 uur Aantreden van het gehele gilde in het Kulturhus, waarna in optocht naar het kasteel voor het afhalen van het standaardvaandel van onze patroonheilige St. Jan. Er zal worden gevendeld voor de President en genodigden.

14.45 uur Defilé voor de kerk voor de geestelijke- en wereldlijke autoriteiten, oud presidenten en genodigden. Aansluitend de opening van het schuttersfeest in het Kulturhus De Borg door de President.

15.15-15.30 uur Opgave Koningschieten. Alle deelnemers dienen de hiervoor geldende regels in acht te nemen zoals die in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Deze regels
kunt u opvragen bij het secretariaat. Inleg € 5,-

15.45 uur Afmars naar het CentrumReijmer voor het vogelschieten. 

16.00 starten de schietwedstrijden.
De zaal gaat tot 17.00 uur dicht!
Iedereen wordt dan ook verzocht de zaal te verlaten na het vertrek van het gilde.

17.00 uur Zaal open voor de alle leden.

18.00 uur Binnenkomst van het Gilde en het nieuwe Koningspaar. Aansluitend inhuldiging van de nieuwe Koning door de President.

19.00 uur Start feestavond met m.m.v. Kaliber (www.Kalibermusic.nl)
20.00 uur Vendelhulde voor de nieuwe Koning 
20.30 uur TAFELCONTROLE
24.00 uur Sluiting

 

Maandag 3 september 2018.

07.45 uur Aantreden van het gehele Gilde in het Kulturhus De Borg.

08.00 uur Viering ter attentie van de levende- en overleden leden van onze schutterij. Alle leden worden verzocht hierbij
aanwezig te zijn. Kulturhus De Borg zal gedurende deze viering gesloten zijn. Na de viering vendelhulde voor de geestelijke leiders van onze kerk.

09.00 uur Optocht door het Kwartier.
Route: Dorpstraat, Emmerichseweg, Kwartiersedijk, Veldhuizen, Beekseweg, Sleeg, Kloosterpad, Kulturhus.

11.00 uur Zaal open en muzikale activiteiten!

12.30 uur Direct na binnenkomst Gilde is er een TAFELCONTROLE en vendelen voor Bestuur.
Aansluitend is er gelegenheid tot dansen met KalibeR.

15.00 uur Sluiting matinee.

19.00 uur Aantreden gilde om het koningspaar op te halen. Hierna vendelen voor hofdames en erewacht.

20.00 uur Start feestavond met m.m.v. Kaliber (www.Kalibermusic.nl)

20.30 uur TAFELCONTROLE

24.00 uur Sluiting

 

Dinsdag 4 september 2018

08.15 uur Aantreden van het gehele Gilde.

08.30 uur Optocht door de kom van Babberich (let op korte en lange stoppen).
Route: Dorpstraat (boog ter hoogte van Betburgh), Middag, Zandakker (lange stop), Landkamp, Middag, Dorpstraat, Babberichseweg, Witte Kruis,
De Nereestraat , Zwanenwaay, Witte Kruis Koningstraat (lange stop), Gildestraat, Zwanenwaay, Franciscusstraat, Veerweg (lange stop),
Dorpstraat, Kasteel Halsaf en Kulturhus.

11.00 uur Zaal open en muzikale activiteiten! 12.30 uur Direct na binnenkomst Gilde is er een TAFELCONTROLE en vendelen voor het Kade. Aansluitend is er gelegenheid tot dansen met Kaliber.

15.00 uur Sluiting matinee.

18.45 uur Ontvangst genodigden parade.

19.15 uur Slotparade. De parade begint zoals altijd precies op tijd, dus dit jaar wederom om 19.15 uur. 

20.30 uur TAFELCONTROLE. Ná de parade kan er weer worden gedanst met Kaliber.

24.00 uur Sluiting van het schuttersfeest door de President.. Aansluitend: Wilhelmus.

 

Graag verwijs ik jullie door naar het programmablad: http://gildestjan.nl/index.php/laatste-nieuws/155-programmablad-schuttersfeest-2-4-september-2018 

Sponsors