Zondag 27 oktober 2019 is de kadervergadering voor alle kaderleden van het Gilde.
Aanvang: 11.15 uur in het Kulturhus aan het Babborgaplein.
De agenda voor deze vergadering is :
1. Opening.
2. Notulen van 28 oktober 2018.
3. Mededelingen bestuur.
4. Evaluatie schuttersfeest 2019.
5. Terugblik schuttersjaar 2019.
6. Vooruitblik schuttersjaar 2020.
7. Stemming verkiezing nieuwe kapitein.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Zoals je kunt zien zal er gestemd worden voor de nieuwe kapitein!1788_93_568376548_Letters-Stemmen-met-rood-potlood_610x410.jpg

Sponsors

Kom in contact!

Gilde st Jan Babberich
Email: info@gildestjan.nl 

Postadres: PC Hooftstraat 13, 6901 KL Zevenaar