Een jaar geen Schuttersfeest, geen unicum. 

Het jaar 2020 gaat voor het Gilde St. Jan de boeken in als het jaar waarin er geen Schuttersfeest is georganiseerd. Geen koningschieten en jeugdkoningschieten. Geen tradities op Halsaf. Geen defilé bij de St. Franciscuskerk. Geen optochten op maandag en dinsdag langs de bogen door het dorp. En ook geen feest in Kulturhus de Borg. 

Natuurlijk komt het wel vaker voor dat mensen om verdrietige persoonlijke redenen een jaar geen Schuttersfeest vieren. Maar dit jaar als gevolg van de uitbraak van Covid-19, is het voor het Gilde St. Jan onmogelijk om het Schuttersfeest te organiseren in Kulturhus de Borg voor al onze leden waarbij de maatregelen van het RIVM in acht moeten worden genomen. In een “anderhalvemetersamenleving” is dat eenvoudigweg niet mogelijk. 

In de gehele historie van het Gilde St. Jan, is het wel eens vaker voor gekomen dat onderdelen van het Schuttersfeest beperkt of zelfs helemaal geen doorgang hebben gevonden. Iedereen kent natuurlijk wel de scenario’s van het slechte weer. Bij veel regen vindt er dan geen optocht van het gehele schuttersgilde plaats. Dat laatste keer dat dat heeft plaatsgevonden was toen we Schuttersfeest in de tijdelijke huisvesting aan de Dorpstraat, het pand van Hugen, vierden. Zonder optocht is er toen een groot feest in deze “tent” gevierd. Of, ook vanwege het slechte weer, koningschieten zonder publiek. 

In de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog werden het Schuttersfeest kermis genoemd. Vanzelfsprekend werd gedurende de Tweede Wereldoorlog niet gefeest. In de periode van de Eerste Wereldoorlog was Nederland niet in oorlog maar gemobiliseerd. Ook gedurende die jaren werd er geen kermis gehouden en vond het koningschieten niet plaats. 

Uitgezonderd de, hiervoor genoemde oorlogsjaren, is het in het bijna 150 jarig bestaan van het Gilde St. Jan zeker één keer eerder voorgekomen dat er helemaal geen kermis/schuttersfeest is gevierd. Dit had direct ook zeer grote gevolgen voor de toekomst. Hiervoor gaan we terug naar de beginjaren. We schrijven het jaar 1884. De vereniging bestaat 10 jaar en wil dat natuurlijk ook vieren. Het koningschieten en de kermis vinden in die jaren plaats rondom de geboortedag van de patroonheilige St. Jan de Doper, 24 juni. Alle voorbereidingen voor de kermis zijn al klaar. En dan gebeurt, vlak voor de kermis, het onvermijdelijke. Kroonprins Alexander, die al jaren met een broze gezondheid kampt, overlijd op zaterdag 21 juni aan de gevolgen van tyfus. Alle openbare feesten in Nederland worden van overheidswege uitgesteld. Zo dus ook het koningschieten en de kermis van het Gilde St. Jan. Het uitstel werd afstel. De kosten van de voorbereidingen moesten ondanks dat het feest zelf niet plaats kon vinden wel betaald worden. De kas van de vereniging was echter compleet leeg en de kermis kon dus ook niet voor de benodigde inkomsten zorgen. Het bestuur kon de gemaakte kosten nergens op verhalen en bleef hierdoor met een financiële strop zitten. 

De interesse in de schutterij verdween hierdoor. Tot aan 1902 verliep het schuttersleven in Babberich met vallen en opstaan. Bij de herstart in 1903 werd de voorwaarde verbonden dat eerst de oude schuld welke Gilde St. Jan had vereffend moest worden. Of deze schuld nog te maken had met de organisatie van de kermis van 1884 is niet duidelijk. 

Sponsors

Kom in contact!

Gilde st Jan Babberich
Email: info@gildestjan.nl 

Postadres: PC Hooftstraat 13, 6901 KL Zevenaar