Beste leden,

In verband met de maatregelen welke genomen zijn ten aanzien van het Corona-virus heeft het bestuur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 februari j.l. helaas dienen af te lassen.

Als vereniging zijn we gewend om elkaar te zien en maakt discussie in de zaal een belangrijk onderdeel uit van een fysieke vergadering.

Door de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona-virus is het vooralsnog niet mogelijk om in Kulturhus de Borg een fysieke ALV te organiseren.

Conform onze statuten dient de ALV gehouden te worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Corona spoedwet) biedt de mogelijkheid om de ALV uit te stellen tot 4 maanden na de datum waarop deze volgens de statuten of de wet gehouden zou  moeten worden.

In overeenstemming met onze statuten, de Corona spoedwet en de wens van het bestuur om de ALV fysiek te organiseren, heeft het bestuur besloten de ALV met 4 maanden na 1 juni 2021 uit te stellen.

De ALV zal gehouden worden op dinsdag 28 september 2021 om 20.00 uur in Kulturhus de Borg.

Het bestuur gaat er van uit dat de maatregelen ten aanzien van het Corona-virus tegen die tijd dan zover versoepeld zullen zijn, dat we fysiek in Kulturhus de Borg kunnen vergaderen.

Mochten de maatregelen niet zijn versoepeld en is een fysieke ALV in Kulturhus de Borg niet mogelijk, zal het bestuur een volledig online ALV organiseren.

Bestuur Gilde st. jan Babberich.

Sponsors

Kom in contact!

Gilde st Jan Babberich
Email: info@gildestjan.nl 

Postadres: PC Hooftstraat 13, 6901 KL Zevenaar