Op 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in. Voor elke vereniging heeft deze nieuwe wet consequenties. Zo ook voor Het Schuttersgilde St. Jan. 

De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Het bestuur van Het Schuttersgilde St. Jan zal de gevolgen die de WBTR heeft op de vereniging in de komende bestuursvergaderingen bespreken. Ook zal het bestuur een statutenwijziging voorbereiden. Op de komende ledenvergadering zal het bestuur een toelichting geven omtrent de WBTR.

Sponsors

Kom in contact!

Gilde st Jan Babberich
Email: info@gildestjan.nl 

Postadres: PC Hooftstraat 13, 6901 KL Zevenaar