Geacht lid,

Aan alle leden van Het Schuttersgilde St. Jan

Namens het bestuur van Het Schuttersgilde St. Jan, nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op

Woensdag 31 augustus 2022 om 20.00 uur in het Kulturhus De Borg Babborgaplein 3a te Babberich

De agenda voor deze avond is als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken, uitgaande stukken en mededelingen
3. Bestuursverkiezing
Kandidaatstelling vanuit het bestuur:
- de heer Riccardo de Boef
- de heer Stephan van Engelsdorp
4. Aanpassen huishoudelijk reglement
deel 2 Tafelreserveren tijdens schuttersfeest
deel 5 Rechten en plichten verbonden aan het koningschap
5. Rondvraag
6. Sluiting

We hopen op uw aller komst.

Met vriendelijke schuttersgroet, Het Schuttersgilde St. Jan

Sponsors