Het vendelen ( ook wel vendelzwaaien of vaandelzwaaien genoemd) is het ritueel van de vendeliers. Vendelen is een bezigheid wanneer het vendel door bekwame kundige handen gezwaaid wordt. Er ontstaat dan een spel dan meer dan plezier alleen, maar ook van toegewijde eerbied. In oude tijden hebben schutterijen en gilden hun kerken en dorpen beschermd tegen stropende benden en huurlegers die de dorpen platbranden en de kerken beroofden. De gildebroeders beschermden wat hun het dierbaarst was: hun vrouwen en kinderen, huis en haard. En als dan het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, omdat zei zo meer konden zeggen als in woorden uitdrukken. En zo heeft eeuwenlang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden als meer dan alleen een traditionele betekenis.
Tijdens het vendelen worden de slagen altijd in een bepaalde volgorde uitgevoerd.
Zo heeft iedere slag die gevendeld wordt een betekenis.
Als voorbeeld: 3x links boven het hoofd, 3x rechts boven het hoofd heeft als betekenis:
Houd je dapper, moedig en sterk in de strijd die komen gaat...

Onze vendeliers bestaan uit dit moment uit Remie Berndsen, Marc ter Schure, Henrie Boekhorst, Remco Polman, Tjeerd Boekhorst en Marcello Hendriks. Commandant is Arjan Blij.

De jeugd vertegenwoordigt zich ook. Mark Blij, Romee Mennings, Kevin te Dorsthorst, Niels te Dorsthorst, Gijs van Heemskerken en Iris Stevens.

Marketentsters

Marketentsters

View more
Officieren

Officieren

View more
Keurkorps

Keurkorps

View more
Piassen en Bielemannen

Piassen en Bielemannen

View more
Ruiters

Ruiters

View more
Hofdames

Hofdames

View more
Vendeliers

Vendeliers

View more
Erewacht

Erewacht

View more

Sponsors