Gilde St. Jan is niet zomaar een schutterij! Het Gilde St. Jan werd het predicaat koninklijk toegekend. Mocht de eer hebben twee maal te gast te zijn op paleis Soestdijk. Gilde St. Jan was ter gelegenheid van de afsluiting van het Willibrordusjaar, november 1990, bij Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus de II in Rome. De communie werd door de Paus uitgereikt. De vendels werden op de grond gelegd en de Paus schreed over de vendels. In de historie van het schuttersgilde St. Jan kende de vereniging vanaf 1960 1 keizer, Bart Kraus. September 2015 schoot Maurice Driessen voor de derde keer achter elkaar de vogel eraf, dat maakt dat Maurice Driessen de 2e keizer is in Babberich.

Bij café Huis den Dijk te Babberich vond bij de Libanonceder de oprichting van het Gilde St. Jan plaats. Om deze traditie te bestendigen vertrekken schutters met drumfanfare op zondag met schuttersfeest om 13.10 uur naar kasteel Halsaf.

Het Gilde St. Jan is in zijn huidige vorm, heropgericht in 1874. Het Gilde is een vereniging waarbij iedereen van harte welkom is, ongeveer 75% procent van Babberich is lid. Elke eerste zondag van september en de twee opeen volgende dagen is er schuttersfeest. Het schutterswezen heeft als hoofddoel: het samenbundelen van het leven ener plaatselijke gemeenschap en dit alles nog steeds op de oeroude tradities. Een aantal tradities: het vaandel ophalen bij Kasteel Halsaf, een houten vogel schieten (genoemd koningsschieten), maandagmorgen een schuttersviering in de kerk en drie avonden feesten met een band in ons Kulturhus. Het Gilde is voorzien van president die een beschermende taak had, het geheel bestaat uit het kader, Drumfanfare en Harmonie. Het kader is gevormd door verschillende Secties op deze site vindt u uitgebreide informatie over de historie, evenementen, foto’s en nog veel meer.