Secties

De ruiters (Het Peerdenvolk)

De cavalerie werd niet langer voor de frontale aanval ingezet, maar voor operaties waarbij gebruikgemaakt kon worden van de snelheid van het paard en het ermee gepaard gaande verrassingseffect. Op slagvelden werd de cavalerie meestal op de flank geplaatst. Een typische cavalerieaanval begon dan met een omtrekkende beweging, waarna de vijand in de rug aangevallen kon worden. Ook voor het verstoren van de vijandige logistiek bleef de cavalerie goed inzetbaar. De groep bestaat uit, Elles Meekes (sectiecommandant), Gerard van Kuijk, Michel Mennings, Marion Mittendorff, Romee Mennings en Maarten Hoek

De officieren

De officieren, bestaande uit burgers, beschermen hun stad of dorp en verdedigen bij een extreme aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers om intern de orde te handhaven bij oproer. De kerntaken waren het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. De officieren van Schuttersgilde St. Jan zijn herkenbaar aan hun uniform in de welbekende kleuren. Officieren dragen de witte veren en zijn bewapend met een sabel. Het sabel staat voor de beschermende rol van de officier. Koningspaar en genodigde worden daarom ook altijd met het getrokken sabel aan de schouder begeleid. De officier is hiermee klaar om in actie te komen als de veiligheid van de gast in gevaar is. De officieren bestaan uit: Remie Berndsen, Sebastiaan Berndsen, Isa Bouwman, Freddie Jansen, Daan Kloppenburg, Theo Kloppenburg, Nancy Kluitman, Robbie te Dorsthorst, Rene Teben, Geraldine van Bindsbergen, Timon van Bindsbergen en Jessica Wijkstra De sectiecommandant van de officieren is: Sven Visser De Kapitein van Schuttersgilde St. Jan is: Jop Klutman

De vendeliers

Het vendelen ( ook wel vendelzwaaien of vaandelzwaaien genoemd) is het ritueel van de vendeliers. Vendelen is een bezigheid wanneer het vendel door bekwame kundige handen gezwaaid wordt. Er ontstaat dan een spel dan meer dan plezier alleen, maar ook van toegewijde eerbied. In oude tijden hebben schutterijen en gilden hun kerken en dorpen beschermd tegen stropende benden en huurlegers die de dorpen platbranden en de kerken beroofden. De gildebroeders beschermden wat hun het dierbaarst was: hun vrouwen en kinderen, huis en haard. En als dan het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, omdat zei zo meer konden zeggen als in woorden uitdrukken. En zo heeft eeuwenlang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden als meer dan alleen een traditionele betekenis. Tijdens het vendelen worden de slagen altijd in een bepaalde volgorde uitgevoerd. Zo heeft iedere slag die gevendeld wordt een betekenis. Als voorbeeld: 3x links boven het hoofd, 3x rechts boven het hoofd heeft als betekenis: Houd je dapper, moedig en sterk in de strijd die komen gaat… Onze seniorvendeliers bestaan uit dit moment uit Marc ter Schure, Henrie Boekhorst, Remco Polman, Tjeerd Boekhorst, Mark Blij, Demi Visser, Kevin te Dorsthorst, Gijs Weseman en Marcello Hendriks. Commandant is Arjan Blij. De jeugd vertegenwoordigt zich ook. Meike Boekhorst, Wessel Boekhorst en Daniek Schröder.

De hofdames

Onze schutterij is jarenlang uniek geweest met de sectie ‘hofdames’. Lang niet elke schutterij heeft hofdames, zeker niet in onze regio. De afgelopen jaren zien wij de hofdames bij meer schutterijen voorkomen. Er komen dus steeds meer jonge dames bij de schutterij! De hofdames helpen het koningspaar, de koning of de koningin met allerlei zaken. Zij begeleiden het koningspaar tijdens verschillende evenementen zoals tijdens ons eigen schuttersfeest of tijdens concoursen zodat zij op tijd op de goede plek zijn. De hofdames staan altijd klaar met een helpende hand voor het koningspaar en zorgen ervoor dat de koningin overal waar zij komt schittert met een mooie biedermeier in haar handen. Daarnaast zorgen de hofdames voor een koningskrans voor de nieuwe koning(in) en jeugdkoning(in) na het koningschieten. Deze krans wordt op donderdag voor het schuttersfeest gemaakt. De erewacht zorgt voor ´het groen’ voor de koningswagen en koningskrans. De hofdames maken elk jaar mooie roosjes voor de koningswagen. Samen met de erewacht en een gezellige groep vrijwilligers zorgen de hofdames er ieder jaar voor dat de koningswagen weer mooi versierd door de straten van Babberich kan rijden tijdens ons schuttersfeest. Deze gezellige groep meiden zie je niet alleen op de koningswagen, maar je vindt hen ook regelmatig op de dansvloer. De huidige hofdames zijn momenteel Dianne Dikschei-van Uum, Jacky Gademan-Pattipeilohy, Maartje Berndsen, Mandy van Zolingen-van Uum, Manon Jansen-Swaters, Romy Beuving-Aalders, Shirley Pattipeilohy en sectiecommandante Jo-Anne Elfrink. Aankomend jaar zullen Daphne van Kamp, Hannah Hunting, Liza Breedveld, Melanie Elshof en Mieke Hendriks meelopen om de fijne kneepjes van het vak te leren. Na dit schuttersjaar zal het stokje overgedragen worden en zullen de huidige hofdames hun jurken definitief in de kast hangen en terugkijken op jaren met fantastische herinneringen!

Erewacht

De Erewacht is er om het koningspaar en de hofhouding bescherming te geven. De groep bestaat uit, Danny Pattipeilohy (sectie commandant), Jack Bodd, Gerald Bodd, Theo Jansen, Raymond Schipper, Geert Gademan, Wouter Gademan, Johan Schlief

Kanonniers

Bekend en berucht zijn de zgn. “Kattenkoppen”. Kleine kanonnen, die gedurende het hele schuttersfeest worden afgeschoten. Schutters zijn trouw aan het Gilde, net zoals het Gilde trouw is aan zijn leden. Bij het overlijden van een lid, wordt het vaandel van het Gilde in de kerk geplaatst als laatste eerbetoon aan de overleden schuttersbroeder.

Piassen en bielemannen

Een bieleman (bijlman) is een man die voorop loopt in optochten van schuttersgildes. Hoewel zij in het verre verleden geen functie binnen de schutterij hebben vervuld, zijn de bielemannen heden ten dage een zeer markante verschijning in de optochten. In het verleden was de functie van de bielemannen om met hun bijlen eventuele hindernissen uit de weg te ruimen. Doorgaans dragen ze een leren voorschoot en bijl met een lange steel. Tot op de dag van vandaag vervullen ze deze functie met verve. Bas Kummeling en Joost oude Kamphuis zijn onze bielemannen. Op dit moment zijn Alex Walravens en .. de piassen van Gilde St Jan Babberich. Dit kleurrijk gezelschap loopt samen met de bielemannen voorop en wijst ons de juiste weg tijdens allerlei activiteiten.

Marketentsters

Een marketentster was een kampvolgster die gerechtigd was om aan soldaten waren te verkopen zoals drank, voedsel en kleine benodigdheden voor het dagelijks leven. Drank verkochten ze uit het typische marketentstervaatje dat ze op de heup droegen. In de negentiende eeuw werd in het Nederlandse leger de functie van marketentster aan strikte regels gebonden. Sinds 1973 hebben de Limburgse schutterijen weer officiële marketentsters in uniform, die ook aan wedstrijden deelnemen. Gilde St Jan Babberich heeft sinds 2006 Marketentsters. In 2016 vierden ze hun 10 jarig bestaan met het organiseren van Marketentstersdag voor Federatie St Hubertus in Babberich. De groep bestaat op dit moment uit Vera Schipper (sectiecommandante), Jessica Schlief, Nancy Badart Steennis, Nicole van Kuijk, Daniëlle Bodd en Marian Walravens.