Secties

De ruiters (Het Peerdenvolk)

De cavalerie werd niet langer voor de frontale aanval ingezet, maar voor operaties waarbij gebruikgemaakt kon worden van de snelheid van het paard en het ermee gepaard gaande verrassingseffect. Op slagvelden werd de cavalerie meestal op de flank geplaatst. Een typische cavalerieaanval begon dan met een omtrekkende beweging, waarna de vijand in de rug aangevallen kon worden. Ook voor het verstoren van de vijandige logistiek bleef de cavalerie goed inzetbaar. De groep bestaat uit, Elles Meekes (sectiecommandant), Gerard van Kuijk, Michel Mennings, Marion Mittendorff, Romee Mennings en Maarten Hoek

De officieren

De officieren, bestaande uit burgers, beschermen hun stad of dorp en verdedigen bij een extreme aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers om intern de orde te handhaven bij oproer. De kerntaken waren het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. De officieren van Schuttersgilde St. Jan zijn herkenbaar aan hun uniform in de welbekende kleuren. Officieren dragen de witte veren en zijn bewapend met een sabel. Het sabel staat voor de beschermende rol van de officier. Koningspaar en genodigde worden daarom ook altijd met het getrokken sabel aan de schouder begeleid. De officier is hiermee klaar om in actie te komen als de veiligheid van de gast in gevaar is. De officieren bestaan uit: Remie Berndsen, Sebastiaan Berndsen, Isa Bouwman, Freddie Jansen, Daan Kloppenburg, Theo Kloppenburg, Nancy Kluitman, Robbie te Dorsthorst, Rene Teben, Geraldine van Bindsbergen, Timon van Bindsbergen en Jessica Wijkstra De sectiecommandant van de officieren is: Sven Visser De Kapitein van Schuttersgilde St. Jan is: Jop Klutman

De vendeliers

Het vendelen ( ook wel vendelzwaaien of vaandelzwaaien genoemd) is het ritueel van de vendeliers. Vendelen is een bezigheid wanneer het vendel door bekwame kundige handen gezwaaid wordt. Er ontstaat dan een spel dan meer dan plezier alleen, maar ook van toegewijde eerbied. In oude tijden hebben schutterijen en gilden hun kerken en dorpen beschermd tegen stropende benden en huurlegers die de dorpen platbranden en de kerken beroofden. De gildebroeders beschermden wat hun het dierbaarst was: hun vrouwen en kinderen, huis en haard. En als dan het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, omdat zei zo meer konden zeggen als in woorden uitdrukken. En zo heeft eeuwenlang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden als meer dan alleen een traditionele betekenis. Tijdens het vendelen worden de slagen altijd in een bepaalde volgorde uitgevoerd. Zo heeft iedere slag die gevendeld wordt een betekenis. Als voorbeeld: 3x links boven het hoofd, 3x rechts boven het hoofd heeft als betekenis: Houd je dapper, moedig en sterk in de strijd die komen gaat… Onze seniorvendeliers bestaan uit dit moment uit Marc ter Schure, Henrie Boekhorst, Remco Polman, Tjeerd Boekhorst, Mark Blij, Demi Visser, Kevin te Dorsthorst, Gijs Weseman en Marcello Hendriks. Commandant is Arjan Blij. De jeugd vertegenwoordigt zich ook. Meike Boekhorst, Wessel Boekhorst en Daniek Schröder.

De hofdames

De hofdames nemen de begeleiding van het koningspaar op zich. Het koningspaar kan altijd terug vallen op de hofdames, zij lossen het vervolgens op. Een mooi voorbeeld is dat de hofdames zorgdragen voor een passend boeket tijdens officiële gelegenheden voor de koningin. Ook de koningskrans voor de koning wordt door hun geregeld. De hofdames zorgen er ook voor dat de koningswagen keurig versiert is voor de rondgang tijdens schuttersfeest door het dorp Babberich. Onze hofdames zien er al jaren perfect uit in hun galajurken. Zeker bij concoursen vallen de dames op door hun prachtige kostuums. Mandy van Uum, Dianne van Uum, Manon Swaters, Shirley Pattipeilohy, Jacky Pattipeilohy en Maartje Berndsen. Tiffany Jonker is reserve en Jo-anne Elfrink is de sectiecommandante. Een mooi stel dames….