Contacten

Voorzitter Jelle Ross

Penningmeester/vice-voorzitter Tjeerd Boekhorst: penningmeester@gildestjan.nl

1e secretaris Cesaf Hazenbrink

2e secretaris Jo-Anne Elfrink

Algemeen bestuurslid Lidia Lucassen 

Algemeen bestuurslid Gerhard Breedveld

Algemeen bestuurslid Bregje Hoek

Algemeen mailadres: gildestjanbabberich@gmail.com 

Postadres: Beekseweg 65a, 6909 DP Babberich

Commissies:

PR Commissie: PR staat voor de relatie die wij hebben met de wereld om ons heen. Deze commissie houdt zich bezig met hoe gaan we alles communiceren naar buiten. Rollen van de PR zijn onder andere: creatief inspelen op behoeftes, opstellen van PR-plannen, het schrijven en versturen van persberichten en nieuwsbrieven, het bijhouden van de site en Facebookpagina. 
Bregje Hoek is aanspreekpunt.

Muziek Commissie: De commissie heeft een adviserende stem naar het bestuur in de keuze voor de muziekband tijdens het jaarlijkse schuttersfeest. Theo Jansen is aanspreekpunt voor de commissie muziek.

Kleding Commissie: Het bezig houden met de aanvragen van kleding en materiaal, up-to-date houden van voorraad, bezig houden van aanvragen. Lidia Lucassen is contactpersoon. uniformen@gildestjan.nl

Commissie Ledenadministratie: Voor het aan- en afmelden van nieuwe leden, bijhouden van jubilarissen hebben we Nancy Steennis die de ledenadministratie onderhoudt. Bij vragen, stel ze gerust. Ledenadministratie@gildestjan.nl

Vanaf 2023 is er ook een Schietclub Gilde St. Jan, meer informatie zie je onder evenementen en contact via schietclub.stjan@gmail.com