Historie

Het Gilde St. Jan is in zijn huidige vorm, heropgericht in 1874. Het oprichtingsjaar was niet
altijd even duidelijk, getuige het feit, dat er in 1966 een 60 jarig jubileum werd gevierd!
Het Gilde is de grootste vereniging van Babberich, met meer dan 550 leden. Meer dan 40% van
de dorpsbevolking is lid. Leeftijd speelt geen rol. Het gaat puur om traditie en folklore.
Historisch gezien heeft het Gilde altijd een grote verbondenheid met de kerk en de
familie De Nerée gekend. De familie levert al sinds 1874 de president van het Gilde.
Helaas stopt deze traditie in 2004, omdat er geen opvolger meer in de familie is gevonden.
Kasteel Halsaf speelt een belangrijke rol in de traditie’s van Babberich. Het kasteel
kent zijn eigen geheimzinnige legende, waarover op deze website in detail wordt verteld.
Rond kasteel, kerk en gilde spelen zich het jaarlijkse 3-daagse schuttersfeest en de
besloten schuttersdag af. De schuttersdag valt altijd samen met een processie.
Schuttersfeest wordt traditioneel gevierd vanaf de eerste zondag in september.
Vroeger werd ook de kermis rond het patroonsfeest van St. Jan druk gevierd. Tijdens
de feestdagen komt ieder thuis en wordt het feest in hechte band en in nauwe
verbondenheid met elkaar, zowel thuis, als in de feestzaal gevierd.
Het Gilde is het geheel van kader, drumfanfare en harmonie. Het kader bestaat uit
verschillende groepen zoals piassen, bielemannen, erewacht, keurkorps, officieren en
vendeliers en hofdames , allen gekleed in prachtige kostuums en uniformen.

kattekoppenBekend en berucht zijn de zgn. “Kattenkoppen”. Kleine kanonnen, die gedurende het
hele schuttersfeest worden afgeschoten.
Schutters zijn trouw aan het Gilde, net zoals het Gilde trouw is aan zijn leden. Bij het
overlijden van een lid, wordt het vaandel van het Gilde in de kerk geplaatst als laatste
eerbetoon aan de overleden schuttersbroeder.