Lid worden

• Zondag 25 augustus 2024: 11.00 tot 12.00 uur
• Vrijdag 30 augustus 2024: 20.30 tot 22.00 uur

Of meld je aan via secretaris@gildestjan.nl met NAW gegevens mailadres en telefoonnummer.

De locatie van aanmelding is het Kulturhus de Borg, Babborgaplein 3a. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot secretaris@gildestjan.nl.
Lidmaatschapsgeld;

Leden van 16 en 17 jaar € 20,-
Leden van 18 tot 65 jaar € 37,-
Leden van 65 jaar en ouder die nog geen 10 jaar lid zijn € 37,-
Oud leden € 15,-
Kadebijdrage € 12,- 

Contributie kan op de volgende wijzen worden betaald:
– overmaking: NL66 RABO 0304 8025 49 ten name van Gilde St. Jan, onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer;
– via een tikkie, als u uw telefoonnummer aan de penningmeester doorgeeft, 06-24938061;
– via pin tijdens de contributiedagen;
– contant tijdens de contributiedagen.

Word ook geüniformeerd lid!

Indien men lid wil worden van het geüniformeerde korps kan men zich rechtstreeks melden bij de sectiecommandant. Voorwaarde is wel dat u in ieder geval al wel lid moet zijn van het Gilde St Jan.

Om de feestmiddag en feestavond mee te maken, dien je je lidmaatschapskaartje bij de ingang van Kulturhus De Borg gereed te houden. Ben je geen lid en ook niet door je buren uitgenodigd voor een gratis entreebewijs (voor één avond), dien je entree te betalen.

Prijs voor de matinee, middag: € 10,-
Prijs voor de avond: € 15,- 

Bezoekers van 18 jaar en ouder ontvangen een polsbandje, zodat er op een verantwoordelijke wijze alcohol kan worden geschonken. Legitimatie is vereist. Om alles goed te laten verlopen, zullen beveiligers van Booltink Security de bezoekers van het polsbandje voorzien. Tevens zal er controle bij de deur zijn op uw lidmaatschapskaartje. Zorg er dus voor dat u deze altijd bij u heeft.